หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศ
การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 2. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนเมษายน๒๕๖๑
 3. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 4. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 5. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 6. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
 7. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 8. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 9. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 10. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อท.16/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อท.4/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00